Комунальне підприємство
«Управління майновим комплексом»
Рівненської обласної ради

3 Річна фінансова звітність підприємства